ReadyNOVANếu có thảm họa xảy ra, bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy có kế hoạch chuẩn bị! Hãy hành động ngay bằng cách lập một bản kế hoạch khẩn cấp.

Gia đình

Nếu gia đình của bạn đang ở các địa điểm khác nhau khi thảm họa xảy ra, bạn đã có kế hoạch liên hệ với nhau và tập hợp ở một địa điểm an toàn chưa?
Hãy bắt đầu

Doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp của bạn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một thảm họa, liệu bạn có kế hoạch tái thiết hoạt động của doanh nghiệp ở một địa điểm khác không?
Hãy bắt đầu

Tín ngưỡng

Nếu nơi tôn thờ của bạn nằm trong lộ trình của một sự kiện thời tiết khắc nghiệt, liệu bạn có kế hoạch sơ tán và trú ẩn không?
Hãy bắt đầu

Cập nhật kế hoạch của bạn

Nếu bạn đã tạo và lưu lại một bản kế hoạch trên máy tính của mình và muốn thay đổi nó, hãy nhấn nút dưới đây