ReadyNOVATài nguyên Đối phó với Thảm họa Hãy tham khảo các tài nguyên bổ sung có thể giúp bạn trong trường hợp xảy ra thảm họa

Tài nguyên

Bạn đã tìm thấy Địa phương của mình trên Mạng Xã hội chưa?

Chúng tôi khuyến khích bạn tìm văn phòng quản lý khẩn cấp của hạt, thành phố hoặc thị trấn của mình trên Facebook hoặc Twitter. Những website này cung cấp tài nguyên thiết yếu trong trường hợp khẩn cấp.